Kategória: Duchovné čriepky

O pravej múdrosti

(Tento článok bol napísaný ako úvodník pre farský časopis Bartolomej). „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ (1 Kor 1,19)...