Lampou tela je oko. (Mt 6,22)

Mt 6,22-33

Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?! …

Lampou tvojej duše je modlitba. Aká čistá je tvoja modlitba, také svetlo je v tvojom srdci. Modlitba je nazeranie na Boha. Skrze oči modlitby hľadíme do Božieho svetla. Ak je toto naše oko nečisté – zakalené, potom aj svetlo dopadajúce do nášho srdca nie je čistým svetlom.

Aká je tvoja modlitba … ?