Zbožštenie človeka – theósis

Tento príspevok (v anglickom jazyku) je krátkym úvodom do náuky o zbožštení – theósis, ktoré má byť cieľom človeka – „spojenie sa s Bohom“. Pre tento cieľ slúžia prostriedky, a medzi nimi je aj ustavičná modlitba, ktorej sa venuje väčšia časť tejto práce. Posledná časť tejto práce sa venuje interpretácii určitých častí evanjelia podľa Jána z pohľadu ustavičnej modlitby.