Vianočné pásmo kolied a veršovačiek

Zrodil sa nápad pripraviť pásmo vinšovačiek a kolied (našich východných) pre vianočné obdobie. Takéto vystúpenie si pripraviť a odprezentovať v našom kostole, a poprípade aj vo väčších kostoloch v Prievidzi. Bude to chcieť sadnúť si k tomu, niečo nacvičiť, venovať tomu čas.

Najbližšie farské stretnutie 12.11.2022 sa tomu budeme venovať, nacvičovať.

Máme dosť krás v našej tradícii, ktorú môžme ponúknuť.