Texty: Sviatok Obrezania a sv. Bazila Veľkého 1.1.

Tu je možné stiahnuť si texty na veľkú večiereň sviatku obrezania nášho Pána Ježiša Krista, ktorá sa slávi v predvečer sviatku, čiže 31.12. Ak pripadne sviatok Obrezania na nedeľu, je nutné ešte dodať slohy a texty z nedeľného hlasu. Tento text ich neobsahuje, sú tam len odvolávky.