Texty: Postup obradu 1. svätej spovede

Ak je niekto krstený do cirkvi v našom východnom obrade, pri krste zároveň dostáva aj ďalšie sviatosti – myropomazanie (čiže birmovanie) a Eucharistiu. V západnej tradícii sa to deje až neskôr aj to oddelene. Východná tradícia dáva dôraz na jednotu sviatostí, západná na jednotu s biskupom.

Teda deti, ktoré sú pokrstené ako gréckokatolíci (alebo východného obradu), už majú prvé sväté prijímanie za sebou a teda sa pripravujú len na prvú svätú spoveď, ktorá si vyžaduje už akt rozumu – teda že vedia rozlíšiť dobré od zlého, čo je úlohou intelektu.

Spoveď je akoby krst skrze slzy ľútosti, preto táto brožúrka je zostavená akoby kopírovala obrad krstu. Slúži len na potreby našej farnosti.