Texty: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Sú tu dve brožúrky. Obe sú vytvorené pre vnútorné potreby našej farnosti.

Prvá je viac obsiahla: obsahuje paralelný slovenský a cirkevnoslovanský text (1:1). Je upravená podľa najnovších nariadení vydaných našimi biskupmi o slávení liturgie (trojsväté, ekténia po veľkom vchode, 33. žalm, …) Na konci brožúrky sú menlivé časti nedeľnajších 8.hlasov a menlivé časti od pondelka po sobotu.

Druhá brožúrka je skrátená – neobsahuje celé jekténie a iné „opakujúce sa časti“ ani menlivé časti. Obsahuje len stále nedeľné alebo sviatočné časti (antifóny len na nedeľu a sviatky), teda menlivé časti sa musia vytlačiť na každú priležitosť osobitne.

Ak si chcete brožúrku vytlačiť, najlepšie je zvoliť tlač „brožúrka“ obojstranne na obracanie na krátkej strane. Alebo si môžte brožúrku stiahnuť do mobilu.

Plná brožúrka:

Skrátená brožúrka: