Tajomstvo manželstva Paschy

Kompletná nahrávka doplnená o medzispevy a dodatkom na záver.

Táto nahrávka vznikla pre vysielanie rádia Mária pre gréckokatolícke okienko pred sviatkom Paschy.