Slávenie sviatkov Narodenia Ježiša Krista : Roždestvo 2023

Ďakujem za krásne slávenie sviatku Narodenia Bezpočiatočného Slova.