Rozprava – porovnanie cností „láska a pokora“

Tento text je v anglickom jazyku, ale hádam sa podarí nájsť čas to preložiť do slovenčiny. A možno sa niekto na to podujme a mne ho pošle len na opravu. 😉