Pozvánka: Vstup do Veľkého pôstu – pôstna večiereň s obradom zmierenia.

Východní katolíci začínajú Veľký pôst (svätú Štyridsiatnicu) už v pondelok – a teda liturgicky už nedeľnou večierňou (večiereň – niečo ako večerné modlitby, vešpery …)

Pozývam vás zúčastniť sa tejto pôstnej večierne spojenej s obradom zmierenia, ktorú budeme sláviť

v nedeľu 19.2. o 19:00 v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Bartolomeja.

Krátky popis: liturgicky sa nový deň (nasledujúci deň) začína večierňou vo večer predchádzajúceho dňa. Takto vlastne začíname pôst liturgicky už v nedeľu.

Keďže liturgické obrady východných kresťanov sú ovplyvnené mníšskym životom, aj začiatok pôstu v sebe nesie prvok východných monastierov (kláštorov). Mnísi na veľký pôst opúšťali monastier (kláštor), a išli s minimom jedla do pustovní, aby pôst prežili o samote v modlitbe a askéze. Pred tým, ako kláštor opustili, prosili navzájom o odpustenie – obrad zmierenia.

Príďte zažiť možno prvý krát v živote modlitbu večierne a začiatok pôstu spolu s gréckokatolíkmi.

A už teraz vás pozývam zažiť modlitbovú „chuťovku“ Veľkého pôstu – kanón sv. Andreja Krétskeho, ktorý bude v druhej polovici pôstu. Viac info neskôr.