Pozvánka: Pomazanie chorých

Dňa 7.10. (sobota) po svätej božskej liturgii so začiatkom o 17:00 (viď liturgický program), budeme vysluhovať tajomstvo malého pomazania olejom, t.j. sviatosť pomazania chorých v Mariánskom chráme, podľa obradov východnej cirkvi.

Prítomní budú 3 kňazi. Počas liturgie bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi.

Pristúpiť k pomazaniu chorých môže každý pokrstený veriaci, nezotrvávajúci v ťažkom hriechu:

  1. ak sa jeho zdravotný stav zhoršil od posledného pomazania chorých (nová choroba, zhoršenie starej choroby, …)
  2. ak sa jeho zdravotný stav nezhoršil a od posledného pomazania chorých ubehol už jeden rok

Celý obrad podľa počtu ľudí bude trvať cca 40 minút.