Pozvánka na eparchiálny turistický deň: 1.6. (sobota)

Drahí veriaci, Bratislavská gréckokatolícka eparchia organizuje aj tohto roku turistický deň a pozýva veriacich naprieč našimi farnosťami zažiť spoločný výlet na hrad Nitra – Zobor.

Príďte stretnúť iných veriacich našej eparchie, spoznať sa navzájom, upevniť vzájomné vzťahy medzi rodinami aj individuálne.

Viac info na plagáte: