Pozvánka: Liturgia a akatist u Piaristov


V gréckokatolíckej cirkvi prikázaný sviatok „Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne“ tento rok sa nádherne spojil so štvrtou sobotou Veľkého pôstu, ktorá má názov Akatistová sobota.

Pozývame vás všetkých, spojiť sa v Eucharistii s nebom a potom v tomto spojení a opojení zaspievať spoločne hymnus našej Nebeskej matke.

Texty akatistu si môžte nájsť na tomto odkaze: https://www.casoslov.sk/

alebo stiahnuť PDF súbor z tejto adresy: https://www.grkatpd.sk/

Tešíme sa na vás.

Po liturgii bude myrovanie – pomazanie posväteným olejom, ktoré je vo východných cirkvách bežným zvykom pri veľkých sviatkoch. Olej mal uzdraviť človeka a rozjasniť jeho tvár.