Pozvánka: Kánon sv. Andreja Krétskeho


Sv. Andrej Krétsky spísal jeden z najdlhších a najkrajších kánonov pre Veľký pôst. Obsahuje verše popisujúce asi každý hriech, ktorý človek môže spáchať a ústami sv. Andreja „nie je hriech, ktorý by som nebol spáchal“, teraz prosíme o Kristovo milosrdenstvo „Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou.“ Každá modlitba a prosba je sprevádzaná veľkou poklonou. Spolu tak kánon obsahuje vyše 300 poklôn.

V rámci kánona sa číta aj životopis sv. Márie Egyptskej od starca Zosima, ktorý zachytáva úžasné obrátenia sa (metanoja) hriešneho človeka.

V rámci našej modlitby budeme brať len skrátenú časť kánona.

Text na stiahnutie je na tomto linku Kánon Krétskeho.

Životopis prepodobnej Márie Egyptskej.