Požehnanie príbytkov na sviatok Bohozjavenia

Ako býva zvykom, po sviatku Bohozjavenia (Bohojavlenija), Kristovho krstu v Jordáne, je možné si dať posvätiť/požehnať príbytok.

Budeme chodiť v sobotu 7.1. od cca 9:00 po domácnostiach, ktoré sa prihlásia. Ak máte záujem o takúto „návštevu“ vášho príbytku, zapíšte sa do zoznamu na papier v našom chráme, alebo sa prihláste telelfonicky či mailom na kontakty uvedené na našej stránke (https://www.grkatpd.sk/farsky-urad/).

Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu (ak ju nepoznáme) a telefónne číslo – kontakt.

o. Jozef