Posvätenie kolivy v prvú pôstnu sobotu

Koliva ..

V prvú sobotu Veľkého pôstu, si gréckokatolíci pripomínajú pamiatku na div kolivy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodór Tirón. Po liturgii sa požehnáva a rozdáva pôstne, ale výnimočne sladké jedlo – koliva, ktorú tvorí uvarená pšenica, med, orechy, ovocie, … . Táto výnimočná sladkosť je symbolom – predzvesťou nebeskej sladkosti, ktorá na nás čaká. Dáva sa to v prvú sobotu v pôste aj preto, aby si človek uvedomil, že tá ozajstná sladkosť prichádza až po pôste – po tom, keď človek zažije ozajstné obrátenie – metanoju.

Div kolivy ..

50 rokov po smrti svätého veľkomučeníka Teodora Tirona (+ cca r. 305) sa rozhodol cisár Julián Apostata zneuctiť kresťanský pôst. Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa Teodor Tyron zjavil carihradskému patriarchovi Eudoxiovi a nariadil mu, aby zvolal všetkých kresťanov a zakázal im kupovať potraviny na tržniciach. Keď sa ho patriarcha spýtal, čo majú jesť, svätý mu odpovedal, aby jedli kolivu – varenú pšenicu s medom. Tak zachránil sv. Teodor kresťanov pred poškvrnením. Keď Julián videl, že je jeho nariadenie neúčinné, dal ho odvolať. Povolil predávať nepoškvrnené potraviny“
Východná cirkev si túto udalosť pripomína takto výnimočne.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón, modli sa za nás!