Pôstna večiereň – vstup do svätej 40tnice (Veľkého pôstu) 19.2.2023

Krátke video zo záveru a fotky z priebehu.