Pôstna disciplína v gréckokatolíckej cirkvi

Všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku majú zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

 1. Zdržanlivosť od mäsa:
  • v piatky cez rok;
   • s výnimkou prikázaných a odporúčaných sviatkov, voľníc, národných (občianskych, štátnych) sviatkov – okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku;
  • v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.
   • s výnimkou prikázaných a odporúčaných sviatkov, voľníc, národných (občianskych, štátnych) sviatkov
 2. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána
 3. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň Štyridsiatnice a v Piatok Veľkého týždňa
 4. Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice

Zdržanlivosť – znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú

Pôst – znamená nejesť. Pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla), a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva. (týka sa to pôstov z bodu 2.)

Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú: chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

Pod slovom „Štyridsiatnica“ treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

„Zakázaný čas“ znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.