Po rebríku – stretnutia nad slovami sv. Jána Klimaka

Cieľ:

stretať sa a spoločne sa zamýšľať nad slovami knihy „Rebrík do neba“

Forma:

čítanie, diskusia, rozhovor, modlitba

Materiál na čítanie:

čerpať budeme z českého prekladu knihy: Nebeský žebřík – Ióannés Klimakos.

Priebeh:

 • modlitba 50 (51).žalmu
 • prečítanie úseku určeného na dané stretnutie
 • 10 minút úvahy v tichu (individuálne sústredenie). Nie je potrebné sa s textom oboznámiť už doma.
 • 40 minút zdieľanie sa, diskusia
 • Modlitba na záver – 12 krát Ježišova modlitba a prosba modlitbou k Bohorodičke, nech nás vedie k svojmu Synovi, nášmu Bohu.
 • v prípade potreby, individuálny rozhovor s kňazom, spoveď …

Máš záujem:

počkaj na ďalšie info, sleduj túto stránku


Pomocné otázky na rozjímanie, ak sa budeš chcieť zapojiť:

 • Vyrušilo ma niečo v tom texte?
 • Oslovilo ma niečo?
 • Cítim pozvanie niečo zmeniť?
 • Cítim pozvanie niečo nové spraviť?
 • Je to pre mňa aplikovateľné?
  • Ak nie, tak kvôli akým prekážkam? (prekážky môžu byť objektívne ale aj subjektívne, toto je nutné zvážiť)
  • Ak áno, dám sa na to?
 • Aký bude prvý krok aplikovania toho, čo ma oslovilo? (konkrétny krok).
 • Vidím konkrétny cieľ, čo, by som chcel skrze túto zmenu dosiahnuť? Koho/čoho sa týka tá zmena?
Zmena sa má týkať tvojho srdca - ak ňou mieriš na zmenu ľudí okolo seba, vráť sa do svojho srdca. Tvoja zmena sa musí začať zmenou pohľadu z vonkajšieho zraku na vnútorný, prerod z telesného/duševného človeka na duchovného človeka.