Texty: Svätý a veľký týždeň (Veľké trojdnie)

Na tejto stránke je možné stiahnuť si texty na slávenia pre Veľký štvrtok, Veľký piatok, Veľkú sobotu

Link s naspievanými spevmi paschálnej utierne.


Veľký štvrtok pred Paschou:


Veľký piatok


Veľká sobota