Nové číslo gréckokatolíckeho časopisu Slovo, 18.12.2022

Vianočné číslo časopisu Slovo upúta čitateľov netradičnou ikonou Narodenia Pána.

Na prvej strane sa začína úvodník šéfredaktora Juraja Gradoša o tom, ako je toto možno posledný výtlačok Slova, ktorý držia mnohí čitatelia v rukách, vzhľadom na pokles čitateľov pre zhoršenú ekonomickú situáciu. Všetkým, ktorí so Slovom putovali cestou viery až do týchto chvíľ, ďakuje a vyjadruje nádej, že týmto sa spoločná cesta ešte nekončí.

Jednohubkách viery sa vladyka Cyril Vasiľ zamýšľa nad cirkevným prikázaním Podporovať cirkevné ustanovizne. Oblasť štedrosti, peňazí a nakladania s nimi bola, je a bude delikátna – a to aj v Cirkvi, ba dalo by sa povedať, že najmä v Cirkvi.  

Renáta Madzinová ponúka čitateľom svoj pohľad na modlitbu, najmä keď človek večer zistí, že svet opantal a prehlušil celý jeho deň, a nenašiel si ani minútu, ktorú by strávil s Pánom.  

Ján Pavlovský približuje modlitbu povečeria, ktorá sa slúži aj v predvečer Narodenia a Bohozjavenia. Človek po západe slnka hodnotí uplynulý deň. Na jednej strane vidí, že Boh mu preukázal mnoho dobrodení a požehnania, na druhej strane vidí svoje hriechy a slabosti, do ktorých vedome alebo nevedome upadol.

Vo svedectve sa Magdaléna a Ján Rusiňákovci podelili o to, ako ich Boh napriek neplodnému manželstvu obdaril deťmi a ako sa naučili milovať cudzie dieťa.

Na ďalších stranách redaktorka Adriana Matoľáková prináša reportáž o vianočných zvyklostiach vo vybraných krajinách sveta – Nemecku, Grécku, Taliansku, Anglicku a Španielsku.

Otázku o tom, ako prežíval Vianoce kedysi a ako dnes, zodpovedal vladyka Milan Lach z ďalekej Parmy v USA.

https://www.facebook.com/watch/?v=3285207941809465