Návšteva vladyku Milana v našej farnosti

Ďakujeme Bohu za krásnu návštevu vladyku Milana Lacha, pomocného biskupa Bratislavskej eparchie, v našej farnosti, ktorá sa uskutočnila 10.6. a 11.6.2023.

Vladyka prišiel na slávenie večierne v sobotu večer. Potom bol súčasťou nášho farského večera, na ktorom rozprával o histórii gréckokatolíckej viery (aj skrze svoje vlastné svedectvo) na Slovensku ale aj v Amerike, a aj o problémoch a svetlých prvkoch jeho pôsobenia ako biskupa v U.S. Zodpovedal ľuďom na ich otázky a hlavne povzbudil nás žiť vieru v domácnostiach, lebo tam sa rodia povolania.

Nasledujúci deň, v nedeľu, predsedal svätej božskej liturgii v Mariánskom chráme za hojnej účasti veriacich oboch obradov.

Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!