Miništrantský tábor v Prešovskom seminári

Prešovský gréckokatolícky seminár pripravuje miništrantský tábor pre chlapcov od 9 do 18 rokov. Pozýva všetkých, ktorí sa venujú alebo sa chcú venovať službe miništranta, prežiť pekný duchovný týždeň 21.-28.júl v srdci našej arcieparchie – v Prešovskom seminári. Viac info na plagáte: