Mám sen

„I have a dream.“ („Mám sen.“) To boli slová, ktorými sa začínala najslávnejšia reč amerického kazateľa Martina Luthera Kinga na obhajobu práv Afroameričanov. Sú sny, ktoré túžime, aby sa naplnili. Sú sny, z ktorých sa nechceme zobudiť, a keď sa zobudíme, smútime, že sa pominuli. Sú sny, z ktorých sa, naopak, až strhneme a sme radi, že boli len snom.

Sny sú jednoducho súčasťou človeka – „lebo on dáva svojim miláčikom spánok“ (Ž 127,2). V niektorých snoch Boh oznamoval svojim vyvoleným veľké veci (Abramovi – Gn 15,12, Jakubovi – Gn 28,12, Jozefovi – Gn 37,5); pomocou niektorých prenáramne rozmnožil bohatstvo panovníkov (egyptského faraóna – Gn2,41). Niekedy nimi oznamoval zrútenie sa impéria a príchod nového kráľa (Nabuchodonozorov sen – Dan 2) a inokedy zas priamo usmerňoval (napríklad Jozefa pri ochrane malého Ježiša – Mt 1,20; Mt 2,13).

No sen sa môže stať aj obrovským problémom. Človek sa môže stať otrokom svojich snov – svojich predstáv. Dala by sa na to použiť aj parafráza Kristových slov: „Sen bol ustanovený pre človeka, a nie človek pre sen.“ (Mk2,27). Čo tým myslím? V dnešnej dobe asi nebude problém predstaviť si niekoho, komu sa zrútil celý svet, lebo, napríklad, jeho vysnívaný sen o výhre v speváckej súťaži sa nenaplnil. Alebo človeka, ktorý zažil odmietnutie vysnívanej osoby a je schopný/á si pre to siahnuť na život. A koľko je takých snov, koľko je takých otrokov, koľko je takých spáčov! Ich duchovné oči kvôli ustavičnému snívaniu prestali byť schopné vidieť pravé svetlo a odmietajú vidieť dokonca seba samého v pravde. A tak nedokážu človeka viesť na „svätý vrch“ (Ž 43, 3).

Sny, ktoré dáva Boh, robia človeka slobodným, a nie otrokom. Pripravujú naše duchovné oči na prebudenie, na chvíľu, ktorú popisuje apoštol Pavol: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.“ (1Kor 13,12). Alebo aj prorok Dávid v žalme: „A až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.“ (Ž17).

(napísané pre časopis Bartolomej)