Liturgický program 7.8. – 20.8.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
7.8. Pondelok7:45Liturgia
Poprazdenstvo Premenenia. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (str. 406).
* Palko Šujan
12.8. Sobota18:00Rímskokatolícka mariánska púť k sviatku Nanebovzatia
Sv. omša na Mariánskom vŕšku
*dar viery, nádeje, lásky
12.8. Sobota19:15Akatist k presvätej Bohorodičke. Mariánsky chrám
13.8. Nedeľa7:30Liturgia
Nedeľa 11. týždňa po 50nici. Poprazdenstvo Premenenia. 2.hlas.
(str. 144, 406).
* veriaci farnosti
14.8. Pondelok15:45Liturgia
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena. Svätý prorok Micheáš. Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky.
(str. 410, 154).
+ Samuel
14.8. Pondelok16:30Veľká večiereň s lítiou k sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky (Uspenije)
15.8. Utorok15:30Liturgia
Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
Myrovanie.

(str. 410)
* veriaci farnosti
20.8. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 12. týždňa po 50nici. 3. hlas. Svätý prorok Samuel.

(str. 145, 410).
* veriaci farnosti