Liturgický program 6.5. – 19.5.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
8.5. Streda17:00Liturgia
Zakončenie Paschy. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ,
milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios.
(ako v deň Paschy: zač.liturgie veršové slohy, ant.predobr., tr.: 241, tr.:380, sl.:380, i.t.:241(slepom)).
Odporúčaný sviatok.
*poďakovanie za uzdravenie Alexander
8.5. Streda17:50Veľká večiereň s lítiou
9.5. Štvrtok18:00Liturgia
Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.
(str. 243, tr.:244, tr.:381, sl.:381, i.t.:244)
Myrovanie.
*veriaci farnosti
11.5. Sobota17:00Liturgia
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup.
Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí a apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
(tr.:244,384, sl.:384, i.t.:244. Vchod 244.)
Odporúčaný sviatok.
*ZBP Mária, Simona, Žaneta, Martina
11.5. Sobota17:50Veľká večiereň na nedeľu
12.5. Nedeľa7:30Liturgia
7. nedeľa po Pasche. Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov prvého ekumenického nicejského snemu. 6.hl.

(Naši otcovia svätí otcovia Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.)
(str.246)
Zbierka na kresťanské médiá Lumen, Lux
*veriaci farnosti
17.5. Piatok20:00 Akatist požehnania rodín
V kostole v Kanianke
18.5. Sobota17:00Liturgia s panachýdou a čítaním hramôt
Sobota pred Päťdesiatnicou – piata zádušná.
(Svätý mučeník Teodot z Ankyry. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci. Sedem svätých panien.)
(str.:152 Zosnulým).
+za zosnulých veriacich
18.5. Sobota18:00Veľká večiereň s lítiou
19.5. Nedeľa10:30Liturgia
Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha.
(str. 248).
Myrovanie.
*veriaci farnosti