Liturgický program 5.12. – 18.12.2022

DeňČasBohoslužbaÚmysel
6.12. Utorok15:45Liturgia.
Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
* Miško
8.12. Štvrtok15:30Liturgia.
Prikázaný sviatok. Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Myrovanie.
* za veriacich farnosti
10.12. Sobota16:00Liturgia.
Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.
* rod. Jeckelova
10.12. Sobota16:40Veľká večiereň na nedeľu (Farský večer sa teraz ruší)
11.12. Nedeľa10:30Liturgia.
Druhá nedeľa pred Kristovým narodením – svätých praotcov. 2.hlas.
* za veriacich farnosti
12.12. Pondelok15:45Liturgia.
Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.
+ Apolónia
17.12. Sobota16:00Liturgia.
Svätý prorok Daniel, traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.
* Miriam (poďakovanie)
17.12. Sobota16:40Veľká večiereň na nedeľu
18.12. Nedeľa10:30Liturgia.
Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov. 3.hlas.
* za veriacich farnosti
Liturgický program od 5.12. do 18.12.2022