Liturgický program 3.6. – 16.6.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
4.6. Utorok15:45Liturgia
Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.
(str. 256, Vchod „..ty dávaš za pokrm svoje telo..“)
*poďakovanie za dobrodenia (rod. Jeckelova)
7.6. Piatok7:45Liturgia
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.
(Svätý hieromučeník Teodot Ankýrsky).
(str. 257)
Odporúčaný sviatok
+z rod. Čavojskej
8.6. Sobota17:00Liturgia
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prene-
senie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.
(str. 260)
*Oľga
8.6. Sobota17:50Akatist k Bohorodičke
9.6. Nedeľa10:30Liturgia
3. nedeľa po Päťdesiatnici. 2.hlas.

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.
(str. 144)
*veriaci farnosti
11.6. Utorok15:45Liturgia
Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš
(str. 385)
+z rod. Ferkovej
13.6. Štvrtok7:45Liturgia
Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
(str. 157)
*Dušan Dovan
9.6. Nedeľa10:30Liturgia
4. nedeľa po Päťdesiatnici. 3.hlas.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.
(str. 145)
*veriaci farnosti