Liturgický program 29.5. – 11.6.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
29.5. Pondelok15:45Liturgia
Pondelok Svätého Ducha. Poprazdenstvo 50tnice. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. (str. 251). Odporúčaný sviatok.
+ Ján
4.6. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 1 týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.
(str. 253).
* za veriacich farnosti
4.6. Nedeľa16:30Liturgia Partizánske
6.6. Utorok15:45Liturgia
Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilárion Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač. (str. 155).
+ Viera
8.6. Štvrtok7:45Liturgia
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata. Odporúčaný sviatok.
* úmysel Panny Márie (ochrana od zlého)
10.6. Sobota17:00Liturgia
Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. (str. 256).
* úmysel Panny Márie (odpustenie hriechov)
10.6. Sobota17:45Veľká večiereň na nedeľu (predsedá vladyka Milan)
10.6. Sobota18:45Farský večer v pastoračných priestoroch fary Bartolomej
11.6. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici. 1. hlas. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

(str. 143, 256, 385).
Sláveniu predsedá vladyka Milan Lach, SJ
* za veriacich farnosti