Liturgický program 29.10. – 12.11.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
31.10. Utorok7:45Liturgia
Blažený mučeník Teodor, mukačevský biskup. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. (str. 296)
Odporúčaný sviatok
+ Vladimír, Jaroslav
1.11. Streda15:45Liturgia
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.
Panachýda s čítaním hramôt.
+ za všetkých zosnulých
4.11. Sobota16:00Liturgia
Náš prepodobný otec Joannikos Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.
+ za duše v očistci
4.11. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
5.11. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 23.týždňa po 50nici. 6. hlas. Sv.mučeníci Galaktión a Epistéma.

(str. 149)
* veriaci farnosti
8.11. Streda15:45Liturgia
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

(str. 298)
Odporúčaný sviatok
+ Daniel Kollár s rod.
10.11. Piatok7:45Liturgia
Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.
(str. 159)
+ Apolónia
10.11. Piatok20:00Akatist k Ježišovi Kristovi.
Kostol v Kanianke.
11.11. Sobota16:00Liturgia
Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.
* dar pokánia
11.11. Sobota17:00Farský večer
Miesto: Priestory rimkat farnosti sv. Bartolomeja
12.11. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 24. týždňa po 50nici. 7. hlas. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prepodobný otec Níl.

(str. 150, 300)
Zbierka na solidárny fond
* za veriacich farnosti