Liturgický program 29.1. – 12.2.2022

DeňČasBohoslužbaÚmysel
30.1. Pondelok15:45Liturgia.
Traja svätí svätitelia veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy.

Odporúčaný sviatok.
(antifóny predobrazujúce, str. 358)
+Apolónia
2.2. Štvrtok15:45Liturgia.
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Odporúčaný sviatok.
(antifóny predobrazujúce, str. 360).
Požehnanie sviec. Myrovanie.
+ Katarina, Andrej, Veronika, Marcel
4.2. Sobota16:00Liturgia.
Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Svätá mučenica Agáta. (antifóny predobrazujúce, str. 360).
+ Vincent
4.2. Sobota17:00Farský večer v priestoroch Bartolomej fary
5.2. Nedeľa10:30Liturgia.
Nedeľa 37. týždňa po 50tnici. Nedeľa o márnotratnom synovi. 2.hl.
(str. 144, 360, 202)
* za veriacich farnosti
5.2. Nedeľa16:30Liturgia.
Partizánske
+ Katarína
6.2. Pondelok15:45Liturgia.
Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.
(antifóny predobrazujúce, str. 360).
+ Alžbeta a Ondrej
9.2. Štvrtok7:45Liturgia.
Odovzdanie sviatku Stretnutia. Svätý mučeník Nikefor.
* Peter (BP, zdr.)
11.2. Sobota16:00Liturgia, panachýda s čítaním hramôt.
Mäsopôstna sobota. Prvá zádušná sobota.
+ za zosnulých
12.2. Nedeľa10:30Liturgia.
Mäsopôstna nedeľa. 3.hl., Náš prepodobný svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.
(str. 145, 203).
Zbierka na solidárny fond.
* za veriacich farnosti