Liturgický program 27.3. – 16.4.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
27.3. Pondelok15:45Pôstna večiereň
Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.
29.3. Streda15:45Liturgia vopred posvätených darov
Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
PjV na 10: streda 6.týždeň, prepodobnému
*Margita (BP, zdravie)
1.4. Sobota16:00Liturgia
Sobota svätého a spravodlivého Lazára.
(str. 215)
+Anton
1.4. Sobota17:15Farský večer
Fara Bartolomej. Nácvik spevu utierne vzkriesenia. Premietanie krížovej cesty umelecky stvárnenej bohoslovcami z Prešovského seminára.
2.4. Nedeľa10:30Liturgia
Kvetná nedeľa.
Požehnanie ratolestí – bahniatok.
Myrovanie.

(str. 217)
*veriaci farnosti
4.4. Utorok15:45Liturgia vopred posvätených darov
Svätý a veľký utorok.
(PjV na 10: všetko z utorka, str. 35). Vchod s Evanjeliárom.
6.4. Štvrtok17:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Svätý a veľký štvrtok.
*rod. Želizňákova
7.4. Piatok17:00Večiereň s uložením plaščenice
Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok.
Prísny pôst. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec.
Zbierka na Boží hrob.
8.4. Sobota17:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Svätá a veľká sobota.
*Anton (zdr.)
9.4. Nedeľa6:00Utiereň vzkriesenia
Svätá a veľká nedeľa Paschy. Sväté Kristovo vzkriesenie.

Christos voskrese! Voistinu voskrese!
9.4. Nedeľa7:00Liturgia
Svätá a veľká nedeľa Paschy. Sväté Kristovo vzkriesenie. 1. hlas.
:: Po úvodnom zvolaní sa spieva tropár Paschy s veršami – práve tak, ako na utierni, namiesto Svätý Bože: Ktorí ste v Krista, namiesto Dôstojné: Anjel zvestoval a Osvieť sa. Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza:, Videli sme pravé svetlo:, Nech sa naplnia ústa naše:, Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz: sa berie tropár zo sviatku. ::
Myrovanie. Požehnanie pokrmov.
*veriaci farnosti
10.4. Pondelok10:30Liturgia.
Svetlý pondelok. 2.hlas. Prikázaný sviatok.

Sprievod okolo chrámu.
(str. 230)
*veriaci farnosti
11.4. Utorok15:45Liturgia
Svetlý utorok. 3.hlas. Odporúčaný sviatok
.
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. (antif., vchod – 227, tropár 228, tropár, kondák Metodovi: 371, aleluja, pričasten:
230.).
+Michal
12.4. Streda15:45Liturgia
Svetlá streda. 4.hlas.
*rod. Hatalova (BP, zdr.)
15.4. Sobota17:00Liturgia
Svetlá sobota. 8.hlas.
*Katarína (zdr.)
15.4. Sobota17:45Veľká večiereň na nedeľu
16.4. Nedeľa10:30Liturgia
Druhá nedeľa po Pasche. Nedeľa o Tomášovi.
(str. 233)
*za veriacich farnosti