Liturgický program 27.11. – 10.12.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
2.12. Sobota16:00Liturgia, panachýda
Svätý prorok Habakuk.
(str. 162)
+ Martin Huba
2.12.Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
3.11. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 27.týždňa po 50nici. 2. hlas. Svätý prorok Sofoniáš
(str. 144)
Zbierka na Charitu II.
* veriaci farnosti
5.12. Utorok7:45Liturgia
Prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.
(ant. predobr., str. 314)
Odporúčaný sviatok
* za odišlých kňazov
6.12. Streda15:45Liturgia
Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
(ant. predobr., str. 315)
Odporúčaný sviatok
úmysel darcu (BA)
8.12. Piatok15:30Liturgia
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou.

(str. 317)
Prikázaný sviatok
Voľnica
* veriaci farnosti
9.12. Sobota16:00Liturgia
Náš prepodobný otec Patapios.
(str. 162)
+Andrej, Ivan, Julia, Mária
9.12. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
10.12. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 28. týždňa po 50nici. 3. hlas. Svätí mučeníci Ménas, Hermogénes a Eugraf.

(str. 145)
Mikuláš pre deti.
* veriaci farnosti