Liturgický program 25.2. – 10.3.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
28.2. Streda15:45Liturgia vopred posvätených darov
(PjV na 10: 6x streda (str.20), 4x prepodobnému Kasiánovi. (str.51))
+Helena, Šimon, Ján, Anna, Mária, Pavol a ostatní z rodiny Kradľákovej, Šipulovej, Novysedlákovej, Glejďakovej
29.2. Štvrtok15:45Pôstna večiereň.
Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
2.3. Sobota16:00Liturgia s panachýdou a hramotami
Zádušná sobota. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. Panachýda s čítaním hramôt.
(str. 162).
+za zosnulých
3.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná. 7.hlas. Svätí mučeníc Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

(str. tr:150, tr:211, sl.it.k:211, namiesto „Svätý Bože“ -> „Tvojmu krížu“, namiesto „Dôstojné“ -> „Z teba milostiplná“).
*veriaci farnosti
5.3. Utorok15:45Pôstna večiereň.
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.
6.3. Streda15:45Liturgia vopred posvätených darov
Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.
(PjV na 10: 6x streda (str.22), 4x Hieromučeníkom (str.50))
+Dušan, Ján a ostatní z rodiny Ďuricovej, Rejdovianovej, Lunterovej, Knižkovej
7.3. Štvrtok15:45Kánon sv. Andreja Krétskeho
1. – 3. pieseň
9.3. Sobota16:00Liturgia
Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere.
(ant.pred, str.:365).
+z rod. Ferkovej
9.3. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
10.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
4. pôstna nedeľa
pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík. 8.hlas. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.
(str. tr.:152, sl.:212, it.:212 miesto „Dôstojné“ sa spieva „Z teba milostiplná“)
*veriaci farnosti