Liturgický program 24.3. – 7.4.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
25.3. Pondelok15:45Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho
Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Svätý a veľký pondelok.
Prikázaný sviatok.
Myrovanie
*veriaci farnosti
26.3. Utorok15:45Liturgia vopred posvätených darov.
Svätý a veľký utorok.
(PjV 10x z utorka, str. 35)
+ Helena, Šimon, Ján, Anna, Mária, Pavol a ostatní z rodiny Kradľákovej, Šipulovej, Novysedlákovej, Glejďakovej
28.3. Štvrtok17:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Svätý a veľký štvrtok.
(Na liturgii str. 222)
+ Apolónia
29.3. Piatok17:00Večiereň s uložením plaščenice do hrobu.
Svätý a veľký piatok.
Prikázaný sviatok.
Zbierka na Boží hrob.
30.3. Sobota17:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.
Požehnanie lítijných darov
(Na liturgii str. 224).
+ Emília Balajová
31.3. Nedeľa6:00Utiereň vzkriesenia
Svätá a veľká nedeľa Paschy. Sväté Kristovo vzkriesenie.
31.3. Nedeľa7:00Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Svätá a veľká nedeľa Paschy Kristovho vzkriesenia. 1.hl.
(str. 226).
Požehnanie jedál, myrovanie.
*veriaci farnosti
1.4. Pondelok10:30Liturgia
Svetlý pondelok.
Prikázaný sviatok
(str. 230) Sprievod okolo chrámu.
*veriaci farnosti
2.4. Utorok15:45Liturgia
Svetlý utorok. 3.hl.

(str. 230).
Odporúčaný sviatok.
*Juraj, Rado
4.4. Štvrtok7:45Liturgia
Svetlý štvrtok. 5.hl.
(str. 23)
+Gerhard
6.4. Sobota16:00Liturgia
Svetlá sobota. 8.hl. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
(str. 227, tr.:228, tr.: 371, sl.: 371, i.t.: 228, prok.:232)
*Emília s dcérou Sofiou
6.4. Sobota17:00Veľká večiereň na nedeľu
7.4. Nedeľa10:30Liturgia
Druhá nedeľa po Pasche. Tomášova nedeľa.
(Náš prepodobný otec Juraj mytilénsky biskup)
(str. 233, spievame znova Svätý Bože)
*veriaci farnosti