Liturgický program 22.4. – 5.5.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
23.4. Utorok7:45Liturgia
Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.
Odporúčaný sviatok
(ant.predobr., tr.: 236, tr.:373, sl.:373, i.t.:236).
+Anton Vereš
24.4. Streda15:45Liturgia
Polovica Päťdesiatnice – Prepolovenije.
Svätý mučeník Sáva Stratilat.
(str. 238).
*Ľuboš a Mária s rod.
27.4. Sobota16:00Liturgia
Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.
(str. 238).
+Helena a Štefan
27.4. Sobota16:50Veľká večiereň na nedeľu
28.4. Nedeľa10:30Liturgia
5. nedeľa po Pasche – o Samaritánke. 4.hl.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.
(str. 239).
*veriaci farnosti
30.4. Utorok15:45Liturgia
Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.
(tr.: 238, tr.:376, sl.:376, i.t.:238)
*Alexander a Terezka (nar.)
2.5. Štvrtok7:45Liturgia
Sv. Atanáz Veľký.
(tr.:239 Samaritánke, tr.:377, sl.:377, i.t.:239)
*Natanael
4.5. Sobota16:00Liturgia
Svätá mučenica Pelágia.
(str.: 239 –Samaritánke).
*dobrodinci Ján, Róbert
4.5. Sobota17:00
16:45
Farský večer, spoločné posedenie
Veľká večiereň na nedeľu
5.5. Nedeľa10:30Liturgia
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. 5.hl.

Svätá a slávna mučenica Irena. Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera.
(str.:241)
*veriaci farnosti