Liturgický program 21.8. – 3.9.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
21.8. Pondelok7:45Liturgia
Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. Poprazdenstvo Uspenija. (antif.predobr., str. 410).
+Jozef
27.8. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 13. týždňa po 50nici. 4. hlas. Náš prepodobný otec Pimen.

(str. 147)
*veriaci farnosti
29.8. Utorok15:45Liturgia
Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Odporúčaný sviatok. (str. 415).
Zdržanlivosť od mäsa.
*za odišlých kňazov
31.8. Štvrtok7:45Liturgia
Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.
(str. 417).
Posledný deň cirkevného roka.
+Jozef, Eva a všetci zosnulí z ich rodu
2.9. Sobota17:00Liturgia.
Sv. mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.
(str. 160)
*Samuel, Dominika, Natália
2.9. Sobota17:45Veľká večiereň na nedeľu
3.9. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 14. týždňa po 50nici. 5. hlas. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia.

(str. 148).
*veriaci farnosti