Liturgický program 20.5. – 2.6.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
20.5. Pondelok15:45Liturgia
Pondelok Svätého Ducha.
Poprazdenstvo Päťdesiatnice (do 24.5.)
(antif.predobr., str. 251).
Odporúčaný sviatok
+Ján, Pavol, Helena, Ján, Ján
23.5. Štvrtok7:45Liturgia
Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.
(ant.predobr., vchod: .. Utešiteľu dobrý … , Svätý Bože, str. 249)
+Nikolaj Ivanovič Andrusov a z rod. Andrusov
25.5. Sobota17:00Liturgia
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
(tr.:249,155, sl.:155, i.t.:249)
*Emil
25.5. Sobota17:50Veľká večiereň na nedeľu
26.5. Nedeľa10:30Liturgia
8. hlas. 1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých.

(str.253)
*veriaci farnosti
28.5. Utorok15:45Liturgia
Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.
(str. 155)
*Janko (Jalčak)
30.5. Štvrtok15:45Liturgia
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.

(Prepodobný otec Izák).
(str. 254)
Odporúčaný sviatok
*Michaela
1.6. Sobota17:00Liturgia
Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.
(str. 256).
*Lucka, Ján, Ondrej, Michal, Martin
1.6. Sobota17:50Veľká večiereň na nedeľu
2.6. Nedeľa10:30Liturgia
1. hlas. 2. nedeľa po Päťdesiatnici.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.
(str. tr.:143,256, sl.:143, 256, prokimeny 1.hl. aj poklone)
*veriaci farnosti