Liturgický program 2.1. – 15.1.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
2.1. Pondelok16:00Liturgia, panachýda
40-dňová liturgia za zosnulého.
+ Dmitro
5.1. Štvrtok15:45Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Sv. mučeníci Teotempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.
* rod. Verešová
6.1. Piatok10:30Liturgia.
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Veľké svätenie vody. Myrovanie
(str. 341). Prikázaný sviatok.
* veriaci farnosti
8.1. Nedeľa10:30Liturgia.
Nedeľa po Osvietení. 6.hlas. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Naša prepodobná matka Dominika. Prepodobný Emilián Vyznávač. (str. 149, 342, 346).
* veriaci farnosti
11.1. Streda15:45Liturgia.
Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. (str. 349).
* za žiakov 1.,2.,4. ročníka
14.1. Sobota15:00Liturgia.
Zakončenie sviatku svätých Bohozjavení. Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny osvietiteľky Gruzínska). (str.342)
+ Apolónia
14.1. Sobota15:45Veľká večiereň na nedeľu
15.1. Nedeľa10:30Liturgia.
34. nedeľa po 50tnici. 7. hlas. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

(str. 150)
* veriaci farnosti