Liturgický program 19.12.2022 – 1.1.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
20.12. Utorok15:45Liturgia.
Predprazdenstvo Narodenia. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (str. 323, 156)
* rod. Leferovičová
22.12. Štvrtok7:45Liturgia s panachýdou.
40 dňová liturgia za zosnulého. Sv. mučenica Anastázia.
+Martin Huba
24.12. Sobota15:00Liturgia s večierňou sviatku Narodenia.
Sobota pred Kristovým narodením. (str. 324)
Pôst. Zdržanlivosť od mäsa.
* Mária (nar.)
25.12. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

(str. 325)
Myrovanie
* za veriacich farnosti
26.12. Pondelok11:00Liturgia. Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice.
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Poprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista.
(str. 330, 328). Po liturgii bude krátke pásmo kolied.
Prikázaný sviatok.
* za veriacich farnosti
31.12. Sobota15:00Liturgia.
Ukončuje sa sviatok Narodenia (str. 326)
+Anton Vereš
31.12. Sobota15:40Veľká večiereň s lítiou k sviatku Obrezania a sv. Bazila
1.1.2023 Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Nedeľa pred Osvietením. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.
(str. 148, 336)
Myrovanie.
*za veriacich farnosti