Liturgický program 17.7. – 6.8.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
17.7. Pondelok15:45Liturgia
Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup.
Odporúčaný sviatok.

(ant.predobr., str. 398).
+ Jozef a Eva a všetci z ich rodu
20.7. Štvrtok7:45Liturgia
Svätý a slávny prorok Eliáš.
Odporúčaný sviatok.
(ant.predob., str. 400)
* Alena Ivanová
22.7. Sobota11:00Liturgia s obradom krstu
Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. (menl. časti z krstu).
+Magdaléna, Barborka
23.7. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 8. týždňa po 50tnici. 7.hl. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

(str. 150).
* veriaci farnosti
28.7. Piatok17:00Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. (str. 159).* rod. Valentína (Zuzana, Miriam) (Zdr, BP)
28.7. Piatok17:45Veľká večiereň s lítiou k sviatku sv. Sedmopočetníkov
29.7. Sobota10:00Archijerejská liturgia
Odpustová slávnosť našej farnosti sv. Sedmopočetníkov
. Predsedá vladyka Peter, bratislavský eparcha.
Myrovanie. Sprievod okolo chrámu s čítaniami evanjelií.
* veriaci farnosti
30.7. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 9. týždňa po 50tnici. 8.hl. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.
(str. 152)
* veriaci farnosti
5.8. Sobota17:00Liturgia
Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista.
+Júlia Kollarová
5.8. Sobota17:45Veľká večiereň s lítiou k sviatku Premenenia
6.8. Nedeľa10:30Liturgia
Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Nedeľa 10. týždňa po 50tnici.

Prikázaný sviatok. Požehnanie prvotín úrody.
Myrovanie
* veriaci farnosti