Liturgický program: 17.6. – 30.6.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
19.6. Streda15:45Liturgia
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
(str. 387 apoštolovi)
+z rod. Ferkovej
21.6. Piatok7:45Liturgia
Svätý mučeník Julián Tarzský.
(str. zosnulým)
Panachýda
+Jozef
22.6. Sobota17:00Liturgia
Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský
biskup.
(str. 160)
*Rachel
22.6. Sobota17:50Veľká večiereň na nedeľu
23.6. Nedeľa10:30Liturgia
Obrad 1. svätej spovede.
5. nedeľa po Päťdesiatnici. 4.hlas.

Svätá mučenica Agripína.
(str.147)
*veriaci farnosti
24.6. Pondelok15:45Liturgia
Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

(str. 388)
Odporúčaný sviatok
*rod. Krištofova
29.6. Sobota17:00Liturgia
Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli. Peter a Pavol.

(str. 390)
Prikázaný sviatok.
Myrovanie
*Anton
30.6. Nedeľa7:30Liturgia
6. nedeľa po Päťdesiatnici. 5.hlas.
Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov.
(str. tr.:148, 392, 392, sl.: 148, i.t.: 148)
*veriaci farnosti