Liturgický program 17.4. – 30.4.2023

DeňČasLiturgiaÚmysel
18.4. Utorok15:45Liturgia
Poprazdenstvo Paschy. Prepodobný Ján, učeník sv. Gregora Dekapotlitu.
(ant. predobrazujuce, str. 233)
+Ján
20.4. Štvrtok7:45Liturgia s panachýdou
Prepodobný otec Teodor Trichinas.
(str. 233).
+ Jana
22.4. Sobota16:00Liturgia
Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.
(str. 233)
+Julius Jankula
22.4. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu (skrátená)
23.4. Nedeľa10:30Liturgia
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.
2.hl.
(str. 234, 373).
* veriaci farnosti
24.4. Pondelok15:45Liturgia
Sv. mučeník Sáva Stratilat.
(str. 234)
+Anton Vereš
29.4. Sobota17:00Liturgia
Deviati svätí mučeníci z Kyzika.
(str. 234).
*rod. Hudáková, Ivančová
29.4. Sobota17:45Veľká večiereň na nedeľu
30.4. Nedeľa10:30Liturgia
Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. 3.hl.

(str. 236, 376).
* veriaci farnosti
30.4. Nedeľa16:30Liturgia Handlová
1.5. Pondelok15:45Liturgia
Svätý prorok Jeremiáš.
(ant. predobraz., str. 236 okrem kondáku Paschy)
*Alexander, Terézia (narod.)