Liturgický program 16.10. – 30.10.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
17.10. Utorok7:45Liturgia
Svätý prorok Ozeáš. Svätý mučeník Andrej Krétsky.
(str. 162)
+ Magdaléna Gurská, Anna Suchá
22.10. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 21.týždňa po 50nici. 4. hlas. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu.

(str. 147)
Zbierka na misie.
* za veriacich farnosti
23.10. Pondelok15:45Liturgia
Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.
(str. 291)
* za odišlých kňazov
26.10. Štvrtok7:45Liturgia
Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myrovonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Odporúčaný sviatok
(str. 292).
* za plnosť darov Svätého Ducha pre všetkých
28.10. Sobota16:00Liturgia
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky
(str. 294)
* dar sebazapierania a obetovania sa Bohu
28.10. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
29.10. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 22. týždňa po 50nici. 5. hlas. Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimadritu, rostovského divotvorcu.

(str. 148)
Posvätenie áut po liturgii na parkovisku pred Domom smútku.
* za veriacich farnosti