Liturgický program 16.1. – 29.1.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
17.1. Utorok15:45Liturgia.
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.
(antifóny predobrazujúce, str. 352)
*Luděk s rod.
20.1. Piatok7:45Liturgia.
Odporúčaný sviatok.
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymius Veľký.
(antifóny predobrazujúce, str 355)
+Apolónia
21.1. Sobota16:00Liturgia.
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Sv. mučeník Neofyt.
*BP pre mamu a dieťa – Marianka
21.1. Sobota16:40Veľká večiereň na nedeľu
22.2. Nedeľa10:30Liturgia.
Nedeľa 35. týždňa po 50tnici. O Zachejovi. 8.hl., Sv. apoštol Timotej. Sv. prepodobný mučeník Anastáz Perzský.
(str. 152).
Zbierka na Katechizáciu.
*za veriacich farnosti
25.1. Streda7:45Liturgia.
Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. (antifóny predobrazujúce, str. 356)
+za duše v očistci
27.1. Piatok15:45Liturgia.
Prenesenie úctihodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. (antifóny predobrazujúce, str 301).
*rod. Mariána
28.1. Sobota16:00Liturgia.
Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Prenesenie pozostatkov sv. hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.
(str. 160)
*Anna Galová
28.1. Sobota16:40Veľká večiereň na nedeľu / zmena programu.
29.1. Nedeľa10:30Liturgia.
Nedeľa 36. týždňa po 50tnici. Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 1.hl.. Začiatok predpôstneho obdobia.

(str. 143, 202)
*za veriacich farnosti
29.1. Nedeľa16:30Liturgia.
Handlová