Liturgický program 15.5. – 28.5.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
17.5. Streda15:45Liturgia
Ukončuje sa sviatok Paschy. (Úvod liturgie ako v samotný deň Paschy. Antif: predobrazujúce. Tropár z 5. hlasu (241). Sláva: kondak z Nedele o slepom, I teraz: z Paschy. Svätý Bože. Prokimen, aleluja a pričasten z Paschy (229).
* rod. Hatalova, BP mamy Emilie a bratov Jaroslava a Jozefa
17.5. Streda16:30Veľká večiereň s lítiou na sviatok Nanebovstúpenia
18.5. Štvrtok15:30Liturgia
Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista.

(str. 243). Prikázaný sviatok
* veriaci farnosti
21.5. Nedeľa10:30Liturgia
Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

(str. 246, 184).
*veriaci farnosti
23.5. Utorok15:45Liturgia
Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa. (ant. predobr., vchod Nanebovstúpenia, str. 244).
*Anna Galová s rod.
26.5. Piatok7:45Liturgia
Ukončuje sa sviatok Nanebovstúpenia. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.
(ant.predobr., vchod Nanebovstúpenia, str. 244).
+ Ján, Mária s rod.
27.5. Sobota17:00Liturgia s panachýdou a čítaním hramôt
Sobota pred Päťdesiatnicou – piata zádušná sobota.
Panachýda a čítanie hramôt.
+ zosnulí
27.5. Sobota18:00Veľká večiereň sviatku Zostúpenia sv. Ducha, požehnanie lítijných darov.
28.5. Nedeľa10:30Liturgia
PÄŤDESIATNICA – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.
(str. 248)
Myrovanie
* veriaci farnosti
28.5. Nedeľa16:30Liturgia, Handlová