Liturgický program 15.1. – 28.1.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
17.1. Streda15.45Liturgia
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.
(ant.predobr., str. 352)
*Marián
19.1. Piatok7:45Liturgia
Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.
(str. 159)
*Emília, Marek
20.1. Sobota15:00Liturgia
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.
(ant.predobr., str. 355)
*Sára, Timotej
21.1. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 1.hlas. Začiatok predpôstneho obdobia. Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.

(str. 143, 202)
*veriaci farnosti
23.1. Utorok15:45Liturgia
Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.
(str. 155).
*Jarka a Juraj
25.1. Štvrtok7:45Liturgia
Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.
(ant.predobr., str. 356)
*rod. Galova, Anna
27.1. Sobota16:00Liturgia
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.
(ant.predobr., str. 301)
*Jozef
27.1. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
28.1. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa o márnotratnom synovi. 2.hlas.

(str. 144, 202)
Zbierka na sociálny fond
*veriaci farnosti