Liturgický program 13.3. – 26.3.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
13.3. Pondelok15:45Pôstna večiereň
18.3. Sobota16:00Liturgia.
Sobota 4. týždňa Veľkého pôstu. Štvrtá zádušná sobota.
(str. 162)
+za zosnulých
19.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík. 8.hl. (sv. mučeníci Chryzant a Dária)

(str. 152, 188, 212, Z teba Milostiplná).
*za veriacich farnosti
21.3. Utorok15:45Pôstna večiereň
22.3. Streda15:45Liturgia vopred posvätených darov
(Pane ja volám na 12: 6x streda 5.týždňa, 6x od Andreja Krétskeho, Sláva: I teraz: Andrej Krétsky)
23.3. Štvrtok 17:30Kánon sv. Andreja Krétskeho
Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.
Časť kajúceho kánona. (1. a 3. pieseň)

Miesto: Farský kostol sv. Bartolomeja
25.3. Sobota16:30Liturgia.
Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.
Prikázaný sviatok.
Sobota 5. týždňa Veľkého pôstu – Akatistová.
Miesto: Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice
*za veriacich farnosti
25.3. Sobota17:40Akatist k Presvätej Bohorodičke.
Miesto: Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice
26.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. Odovzdanie sviatku Zvestovania. 1.hlas. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
(str. 143, 369, Z teba Milostiplná)
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.
*za veriacich farnosti
26.3. Nedeľa16:30Liturgia.
Handlová