Liturgický program 13.2. – 26.2.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
14.2. Utorok15:45Liturgia.
Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.
*rod. Šujanova (poďakovanie, BP)
16.2. Štvrtok7:45Liturgia.
Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.
+ Apolónia
18.2. Sobota16:00Liturgia.
Syropôstna sobota – pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonosných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi.
Panachýda.
+ Nina (ročná), +Galina, Terézia
18.2. Sobota16:45Veľká večiereň nanedeľu
19.2. Nedeľa10:30Liturgia.
Syropôstna nedeľa. 4.hlas. Nedeľa o vyhnaní prarodičov z raja.
*veriaci farnosti
19.2. Nedeľa19:00Pôstna večiereň.
Začiatok Svätej 40tnice – Veľkého pôstu.

kostol sv. Bartolomeja
22.2. Streda15:45Liturgia Vopred posvätených darov.
(Pane ja volám na 10, 6x trióda, 4x hieromučeník Polykarp)
23.2. Štvrtok15:45Pôstna večiereň.
Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup – z nasledujúceho dňa.
25.2. Sobota16:00Liturgia.
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
Sobota 1. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Posvätenie kolyvy.
*Anna Galová s rod.
26.2. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu. Nedeľa ortodoxie.
Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
*za veriacich farnosti
26.2. Nedeľa16:30Liturgia.
Handlová